406 - OBSAZENO

VELIKOST: 3+KK

OBYTNÁ PLOCHA: 75,52 m²

BALKON: 10,47 m²

CENA ZA UŽÍVÁNÍ/MĚSÍC:  11 000 Kč

čistý nájem- 15 994 Kč

služby spojené s užíváním bytu 4 994 Kč         za 1 osobu