502 - OBSAZENO

VELIKOST: 1+KK

OBYTNÁ PLOCHA: 24,90 m²

CENA ZA UŽÍVÁNÍ/MĚSÍC: 10 466 Kč

čistý nájem 7 162 Kč

služby spojené s užíváním bytu  3 304 Kč            pro 1 osobu