403 - OBSAZENO

VELIKOST: 1+KK

OBYTNÁ PLOCHA: 25,27 m²

CENA ZA UŽÍVÁNÍ/MĚSÍC: 11 750 Kč

čistý nájem 7 759 Kč

služby spojené s užíváním bytu 3 991 Kč za 1 osobu