403 - OBSAZENO

VELIKOST: 1+KK

OBYTNÁ PLOCHA: 25,27 m²

CENA ZA UŽÍVÁNÍ/MĚSÍC: 11 175 Kč

čistý nájem 7 084 Kč

služby spojené s užíváním bytu 4 091 Kč za 1 osobu