405 -OBSAZENO

VELIKOST: 1+KK

OBYTNÁ PLOCHA: 28,11 m²

CENA ZA UŽÍVÁNÍ/MĚSÍC: 12 813 Kč

čistý nájem 7 819 Kč

služby spojené s užíváním bytu 4 994 Kč za 2 osoby