405 -OBSAZENO

VELIKOST: 1+KK

OBYTNÁ PLOCHA: 39,49 m²

CENA ZA UŽÍVÁNÍ/MĚSÍC: 12 233 Kč

čistý nájem 7 139 Kč

služby spojené s užíváním bytu 5 094 Kč za 2 osoby