404 

VELIKOST: 3+KK

OBYTNÁ PLOCHA: 54,18 m²

CENA ZA UŽÍVÁNÍ/MĚSÍC:  11 141Kč

čistý nájem 8 000 Kč

služby spojené s užíváním bytu 3 141 Kč za 1 osobu